[vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

BEZBEDNOST DECE NA INTERNETU

[/vc_column_text][vc_column_text]

Projekat Bezbednost dece na internetu posve?en je podizanju svesti najmladjih korisnika interneta, deci uzrasta od petog do osmog razreda kojoj su savremene tehnologije omogu?ile stalan pristup globanoj mreži. Mi svi znamo da su se ta deca ve? negde srela sa internetom i videla mogu?nosti koje im internet pruža. Ovim projektom im želimo skrenuti pažnju na opasnosti koje vrebaju na internetu. Opasnosti od, pre svega ljudi loših namera, i hakera odnosno obu?enih programera koji mogu naneti štetu direktno njima ili ?ak koristiti njihov kompijuter kako bi oštetila neku tre?u osobu a da pri tom deca i ne znaju da im je kompijuter uhakovan. Naj?eš?e korisnici interneta sami puste hakere u svoje ra?unare a da toga nisu ni svesni, otvaranjem neke nepoznate elektronske pošte ili ?ak pošte od ljudi koje misle da poznaju. Naš projekat bi se odvijao na slede?i na?in: u terminu koji dogovorimo došao bi naš tim koji broji dva, najviše tri ?lana i u jednom odeljenju u trajanju od jednog školskog ?asa popri?ao sa u?enicima o ovoj temi. Pre svega bi pitao decu šta ona znaju o internetu a onda bi im objasnili neke od pojmova sa kojima su se deca ve? svakako srela i vrlo verovatno ve? koristila a da pri tome nismo sigurni da li su potpuno upu?ena u zna?enja tih pojmova. Tim bi sa sobom poneo priru?nik i prezentaciju ( koje vam šaljem u attach-u ovog maila) tako da bi nam od tehni?kih mogu?nosti bio potreban projektor i tabla odnosno platno na kojoj bi mogli da prikažemo slajdove koje smo pripremili. Iskreno se nadam što ve?em broju odgovora kako bi smo zajedno napravili raspored i uklopili se tako da što ve?i broj dece vidi našu prezentaciju i bude upoznato sa nekim osnovnim pravilima ponašanja na internetu.[/vc_column_text]

[vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

JAČANJE  PROFESIONALNIH KAPACITETA MEDIJA NA SRPSKOM JEZIKU U REGIONU

[/vc_column_text][vc_column_text]

UG Vetrenja?a ?e realizovati projekat sufinansiran od strane Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Ministarstva spoljnih poslova Vlade Republike Srbije pod nazivom „Ja?anje profesionalnih kapaciteta medija na srpskom jeziku u regionu“.

[/vc_column_text][vc_btn title=”pro?itaj više…” shape=”square” color=”success” align=”right”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

OMLADINSKI FORUM “ŽIVOT SADA”

[/vc_column_text][vc_column_text]

U okviru projekta Omladinski forum “Život sada”, održano je ukupno 10 tribina na kojima su u?estovovali mladi ljudi, predstavnici svih etni?kih zajednica na jugu Srbije~~pobj. Fokus projekta bili su problemi mladih, njihova vizija života u ovoj sredini i na?ini za njihovo prevazilaženje problema sa kojima su svakodnevno suo?eni – šta je to što treba uraditi da se problemi mladih ljudi na jugu Srbije (konkretno u tri opštine – Preševo, Bujanovac i Medve?a ) što bolje razumeju i na što bolji na?in reše. Svaku od tribina snimala je RTV Spektri iz Bujanovca, partner na projektu, i napravila od toga deset dokumentarnih emisija.

[/vc_column_text][vc_btn title=”pro?itaj više…” shape=”square” color=”success” align=”right”][/vc_column][/vc_row]