U okviru projekta Omladinski forum “Život sada”, održano je ukupno 10 tribina na kojima su učestovovali mladi ljudi, predstavnici svih etničkih zajednica na jugu Srbije. Fokus projekta bili su problemi mladih, njihova vizija života u ovoj sredini i načini za njihovo prevazilaženje problema sa kojima su svakodnevno suočeni – šta je to što treba uraditi da se problemi mladih ljudi na jugu Srbije (konkretno u tri opštine – Preševo, Bujanovac i Medveđa ) što bolje razumeju i na što bolji način reše. Svaku od tribina snimala je RTV Spektri iz Bujanovca, partner na projektu, i napravila od toga deset dokumentarnih emisija.