Vetrenjača je građanska organizacija koja kroz preispitivanje odnosa tradicionalnog i modernog traži savremeni kulturni identitet građana Srbije.

Osnovana je 2009. godine.