U okviru realizacije projekta Udruženja građana “Vetrenjača” koji je finansiran od strane Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Ministarstva spoljnih poslova Vlade Republike Srbije, obraćam Vam se sa molbom da popunite upitnik koji je u prilogu.
Projekat “Jačanje profesionalnih kapaciteta medija na srpskom jeziku u regionu” ima dve faze. Prva, formiranje aktivne baze podataka svih medija na srpskom jeziku u regionu. Druga, jačanje njihovih profesionalnih kapaciteta kroz saradnju sa medijima u Srbiji, treninzima za novinare, urednike i menadžere medija.
Molim Vas, da pored popunjavanja upitnika, odredite kako Vam na najbolji mogući način, a u skladu sa predviđenim aktivnostima, naša organizacija može pomoći.

Mediji na srpskom jeziku u regionu su slabo organizovani, redakcije su male, slabih profesionalnih kapaciteta i sa jako malim brojem sadržaja koje emituju. S druge strane, za očuvanje i razvijanje srpske dijaspore u regionu, mediji su od neprocenjivog značaja jer pored informativnog imaju i veoma značajan zadatak očuvanja jezika i nacionalnog identiteta. Prema izjavi Zamenika predsednika Odbora za dijasporu i Srbe u regionu u Skupštini Srbije, Miodraga Linte posebno teška situacija u regionu je u medijima u Bosni i Hercegovini, ovde se misli na Federaciju, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Albaniji, a kao pozitivan primer dobro organizovanih medija na sprskom jeziku u regionu naveo je primer Rumunije.

(link ka izjavi http://www.tanjug.rs/multimedia.aspx?izb=v&&GalID=184050 )

Ovim projektom želimo da pomognemo profesionalno jačanje i podizanje kapaciteta medija na srpskom jeziku u regionu . Pod pojmom region podrazumevamo sledeće zemlje : Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina ( ovde se misli na federaciju ), Crna Gora, Albanija, Makedonija, Rumunija i Mađarska.